skip to Main Content

Technologijos

Prototipai

Industrinis pikosekundinės impulsų trukmės lazeris, veikiantis 1342, 671, 447 ir 224 nm bangos ilgiais

Industrinis pikosekundinės impulsų trukmės lazeris, veikiantis 1342nm bangos ilgyje suteikia 10W vidutinę išvadinę galią esant 300kHz pasikartojimo dažniui. Prototipas sukurtas sudėtinio kintamo legiravimo Nd:YVO4 kristalu pagrindu. Išvadinė lazerio galia konvertuojama į 671, 447, 224nm bangos ilgį.

Techniniai parametrai:

300 kHz pasikartojimo dažnio 10ps trukmės išvadiniai impulsai 1342, 671, 447 ir 224 nm bangos ilgyje su automatiniu bangos ilgio ir pasikartojimo dažnio parinkimu žingsninio variklio pagrindu. Vidutinė išvadinė galia: 10 W @1342 nm, 6 W @ 671 nm, 4 W @ 447 nm ir 1 W @ 224 nm.

Sukurta sudėtinio kintamo legiravimo aktyviojo lazerio strypo technologija pasižymi išskirtine pluošto kokybė nepaisant didelio kvantinio defekto sąlygotų šiluminių iškraipymų.

Galimi taikymai:

Medžiagų apdirbimas, mikroelektronika, saulės elementų gamyba, medicina, gynybos pritaikymai.

Pr1a
Pr1b
Pr1c

Derinamos impulsų trukmės: 3ps – 600fs hibridinio skaidulinio-kietakūnio lazerio maketas

Įlydytų mažo Yb legiravimo, plonų YAG monokristalų technologija ištobulinta didelės išvadinės galios ir energijos faziškai moduliuotų impulsų stiprintuvuose (CPA). Taikant didelio skaisčio kaupinimą 2-praėjimų CPA, gautas užkrato impulsų stiprinimo koeficientas 42dB, vidutinė išvadinė galia 47W bei iki 600fs suspaustų impulsų trukmė.

Techniniai parametrai:

Užkrato impulsų stiprinimo koeficientas: 42dB; vidutinė pastiprinta išvadinė galia: 47W; pastiprintų impulsų energija: iki 3.5mJ; pluošto kokybė: M2~1.1; suspaustų impulsų trukmė: 600fs.

Sukurta stiprintuvo mazgų technologija pasižymi mažesnę savikaina, surinkimo ir derinimo paprastumu, lyginant su plonų diskų ir kristalinių skaidulų sistemomis, bei gali dirbti esant aukštesnėms energijoms.

Galimi taikymai:

Medžiagų apdirbimas, mikroelektronika, mikroskopija, biologija, medicina.

Pr2b
Pr2c

Gradientinės krosnelės netiesiniam kristalui prototipas skirtas keitimo efektyvumo gerinimui ribinio UV-diapazono harmonikų generacijos metu

Programuojamo taikant kompiuterinį valdymą išilginio temperatūros pasiskirstymo krosnelės prototipas skirtas netiesiniam kristalui leidžia padvigubinti bangos ilgio keitimo efektyvumą ribinio UV diapazono harmonikų generacijos metu.

Techniniai parametrai:

Išvadinių bangos ilgių diapazonas: 355-192nm. Tipinis bangos ilgio keitimo efektyvumas taikant gradientinės krosnelės prototipą: 40%.

Galimi taikymai:

Medžiagų apdirbimas, fotolitografija, mikroelektronika, mikroskopija, biologija, medicina.

Pr3a
Pr3b