skip to Main Content

Plazmonikos ir nanofotonikos laboratorija

Laboratorijos veiklą galima būtų suskirstyti į dvi pagrindines sritis: plazmoninių (metalas/dielektrikas) bei nanofotoninių (dielektrikas/dielektrikas) struktūrų kūrimas fotoniniams prietaisams ir optinių jutiklių technologijoms

Misija: Plazmoninių/nanofotoninių struktūrų kūrimas ir pritaikymas fotoniniams / optoelektroniniams elementams bei cheminiams ir bio-jutikliams.

Tikslai: kurti ir charakterizuoti plazmonines/nanofotonines struktūras susidedančias iš fotoninių kristalų, nanostrukturizuotų metalo sluoksnių, optinių rezonatorių, metamedžiagų, sub-banginių bei difrakcinių darinių.

Uždaviniai:

  • Hibridinių plazmoninių modų generavimas bei optinio atsako charakterizavimas fotoninių kristalų/metalų nanodariniuose.
  • Paviršinių Bloch’o bangų generavimas fotoniniuose kristaluose ir jų taikymas optiniuose jutikliuose.
  • Ultra jautrių plazmoninių jutiklių vystymas, taikant stiprios sąveikos režimą bei fazės singuliarumo efektus.
  • Vystyti nanofotoninių struktūrų modeliavimo metodus (FDTD, BPM, FEM, kvantinę elektrodinamiką), vėliau juos panaudojant fotoninių nanostruktūrų optimizavimui.
  • Hibridinių plazmoninių sąveikų tyrimai nanofotoniniams stiprintuvams bei lazerių ir LED technologijoms.
  • Didelės kokybės silicio nanofotoninių elementų projektavimas ir charakterizavimas.
  • Fotoninių kristalų, metamedžiagų, difrakcinių optinių elementų, kompiuterinių hologramų projektavimas, charakterizavimas ir gamyba.

Hibridinių plazmoninių modų, subbanginių fotoninių, nanofotonikos prietaisų (E-O moduliatoriai, fotoniniai stiprintuvai, perjungėjai, jutikliai, lazeriai) kūrimas. Plazmoninių bei nanofotoninių darinių optinio atsako charakterizavimas naudojant įvairius paviršinės poliarizacines spektroskopijos metodus.

Paslaugos:

Baltymų tarpusavio sąveikos tyrimai naudojant elipsometrinius metodus sustiprintus plazmoniniais efektais https://www.ftmc.lt/plazmoniniai-vaistu-tyrimai

prof. dr. Zigmas Balevičius

prof. dr. Zigmas Balevičius

Laboratorijos vadovas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

zigmas.balevicius@ftmc.lt