skip to Main Content

3D technologijų ir robotikos laboratorija

Laboratorijos veiklą galima būtų suskirstyti į dvi pagrindines sritis: trimatis lazerinis apdirbimas ir 3D objektų spausdinimas panaudojant robotines ir kitas pažangias pozicionavimo sistemas.

Misija: 3D lazerinių technologijų kūrimas ir pritaikymas pramoniniams procesams.

Tikslai:

  • Elektrinių laidumo takelių gamybos ant plastikinių paviršių technologijos parengtumo lygio didinimas;
  • Vystyti 3D objektų apdirbimo technologijas panaudojant ultratrumpųjų impulsų lazerius;
  • Selektyvaus besrovio cheminio metalų nusodinimo ant 3D dielektrinių objektų tyrimai;
  • 3D objektų spausdinimas iš kompozitinių medžiagų.

Uždaviniai:

  • Lokalaus vario nusodinimo eksperimentai ant įvairių polimerinių medžiagų, bei stiklų, modifikuojant paviršių lazerine spinduliuote;
  • Elektrinių laidumo takelių formavimo ant plastikinių paviršių pilotinės demonstracinės (gamybinės) linijos kūrimas;
  • 3D objektų lazerinio apdirbimo stendo projektavimas ir formavimas;
  • Stabilaus besrovio vario nusodinimo tirpalo formavimas;
  • 3D objektų spausdinimo eksperimentai panaudojant kompozitines medžiagas.
dr. Gediminas Račiukaitis

dr. Gediminas Račiukaitis

Laboratorijos vadovas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

gediminas.raciukaitis@ftmc.lt