skip to Main Content

Apie mus

Pradėjus nuo paprastų lazerinio mikroapdirbimo bandymų 2004 metais, dabar Lazerinių technologijų skyriaus veikla apima nanofotoniką, lazerių mokslą ir taikymus, įskaitant nanofotoninių struktūrų modeliavimą, optinių komponentų lazeriams kūrimą, naujų skaidulinių ir kietojo kūno lazerių projektavimą ir jų taikymą tiksliam medžiagų apdirbimui. Mūsų moksliniai tyrimai koncentruojasi į sudėtingų dielektrinių optinių dangų, didelės impulso energijos skaidulinių lazerių ir stiprintuvų sukūrimą. Netiesinė sąveika, generuojant harmonikas arba apjungiant lazerio pluoštus, taikoma lazerių galios didinimui. Didelės vidutinės galios, diodais kaupinami sinchronizuotų modų ar moduliuotosios kokybės kietojo kūno lazeriai kuriami specializuotiems technologiniams taikymams. Ieškoma naujų sąveikos tarp lazerio spinduliuotės ir medžiagos būdų, siekiant sukurti ir įdiegti lazerinio mikroapdirbimo technologijas metalų, puslaidininkių, dielektrikų, skaidrių terpių, o taip pat plonų sluoksnių Saulės elementams modifikavimui. Moksliniai tyrimai taip pat vykdomi, modeliuojant, kuriant ir charakterizuojant nanofotonines struktūras, bangolaidžius ir metamedžiagas šviesos valdymui.

Dr. Gediminas Račiukaitis

dr. Gediminas Račiukaitis

Skyriaus vadovas

tel. +370 5 2644868

gediminas.raciukaitis@ftmc.lt