skip to Main Content

Pradedami vykdyti nauji projektai

Lazerinių technologijų skyrius pradeda vykdyti du 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos  „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ projektus:

  • Skaidrių medžiagų pramoninių lazerinių apdirbimo technologijų vystymas (SKAILAZ), vadovas dr. P. Gečys;
  • Lazeriu asistuotas polimerų padengimas metalu elektronikai (LAPOME), vadovas dr. G. Račiukaitis;