skip to Main Content

Lietuvos pramonės įmonių skaitmeninimo skatinimo idėjų dirbtuvės

Kad Europa išliktų konkurencinga tarptautiniu mastu, jos pramonės įmonės turi turėti galimybę pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis, padedančioms  atsirasti didesnės vertės produktams ir išmaniesiems procesams. Industry.4 revoliucija suteikia tokias galimybes didelėms ir mažoms įmonėms, tačiau daugeliui jų vis dar sunku nuspręsti į kokias technologijas investuoti ir kaip užtikrinti jų skaitmeninės transformacijos finansavimą. Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ypač lėtai integruoja skaitmenines technologijas: tik viena iš penkių ES MVĮ yra įsidiegusi šias technologijas, tačiau jos sudaro daugiau kaip 90% visų Europos įmonių. Atsižvelgiant į sektorių ir regioną, ES mastu taip pat labai skiriasi skaitmeninimo lygis. Siekiant panaikinti dabartinę atskirtį, ES pasiūlė skaitmeninius inovacijų centrus  (DIH), kaip pagrindinį prioritetą Europos pramonės iniciatyvos skaitmeninimo srityje, priimtą 2016 m. balandžio mėn. Skaitmeninių inovacijų centrų (DIH) viena iš pagrindinių užduočių – padėti suvokti didelėms ir mažoms aukštųjų technologijų įmonėms skaitmeninių technologijų galimybes. Kartu su pagrindiniais technikos universitetais ar mokslinių tyrimų organizacijomis DIH veikia kaip vieno langelio principu veikiančios įmonės, kuriose įmonės, ypač MVĮ, steigėjai ir vidutinės kapitalizacijos įmonės, gali gauti prieigą prie technologijų testavimo, finansavimo patarimų, rinkos žvalgybos ir tinklų kūrimo galimybių.

Laser LT Skaitmeninių inovacijų centro (Laser LT DIH), kurio vizija yra tapti stipriausiu  lazerių, fotonikos ir pažangios gamybos DIH Šiaurės Rytų Europoje, plėtojant veiklą trimis pagrindinėmis kryptimis: kompetencija lazerinėse technologijose; konsultacijomis bei prieiga prie finansavimo verslui, ryšiai su pramonės atstovais, ir Skaitmeninių inovacijų centrų tobulinimosi programos (DIHELP), siekiančios sukurti nuoseklią, suderintą ir tvarią strategiją, kuria remtų Europos pramonės šakas visose ES valstybėse narėse regioniniu lygmeniu, naudojant skaitmeninių inovacijų centrų (DIH) koncepciją, atstovai LITEK™ konferencijų salėje 2019.07.16-18d. vykusiose dirbtuvėse bei seminare apsikeitė idėjomis su juose dalyvavusių  įmonių bei vyriausybės atstovais  apie tai, kokie yra pagrindiniai Lietuvos pramonės skaitmeninimo iššūkiai ir kaip juos galima veiksmingai spręsti taip pat kuo Laser LT  Skaitmeninių inovacijų centras gali padėti Lietuvos įmonėms jų skaitmeninėse transformacijose. Šio renginio pagrindinis tikslas – suburti įmones, norinčias daugiau sužinoti apie skaitmeninius sprendimus ir galimybes pagerinti savo veiklą, bei organizacijas, kurios dirba su skaitmeninimu, taip pat visus, kuriems smalsu sužinoti apie Lietuvos regionų skaitmeninį transformacijos procesą ir naujas technologijas.

Seminaro dalyviai, apsilankę Fizinių ir technologijos mokslų centro Lazerinių technologijų skyriuje, susipažino su čia kuriamomis bei vystomomis inovatyviomis technologijomis, sėkmingai diegiamomis pramonės įmonėse.