skip to Main Content

Kvietimas technologijų perdavimo eksperimentams

Kviečiamos įmonės teikti paraiškas ir gauti iki 150 tūkst. EUR finansavimą inovatyvių lazerinių sistemų diegimui (technologijų perdavimo eksperimentams (TTE)), siekiant skaitmenizuoti gamybos procesus, taip pagerinant veiklos produktyvumą, lankstumą bei suderinamumą. Bus finansuojami projektai, apimantys sukūrimą inovatyvių lazerinės, pagalbinės ir programinės įrangos bei procesų, pritaikytų lanksčiajai gamybai bei tenkinančių kitus gamybinės mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) poreikius, bei skaitmeninimo priemonių diegimą.

 

Vasario 12 d. 16:00 val. (Lietuvos laiku) vyks informacinis renginys (vebinaras):

PULSATE – Viskas, ką jums būtina žinoti apie 1-ąjį atvirąjį kvietimą

Būtina išankstinė REGISTRACIJA, registracijos nuoroda: https://register.gotowebinar.com/register/4830698151838906891

 

FTMC Lazerinių technologijų skyrius kartu su aštuoniais partneriais iš Ispanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės įgyvendina ES H2020 projektą PULSATE „PAN-Europinės infrastruktūros, stiprinančios MVĮ skaitmenines kompetencijas lazeriais paremtoje pažangioje ir pridėtinėje gamyboje, sukūrimas“. PULSATE yra nauja PAN-Europinė infrastuktūra, skirta skatinti lazeriais paremtų pažangių ir pridėtinės gamybos technologijų (LBAAM – Laser-Based Advanced and Additive Manufacturing) diegimą, kurios sustiprins MVĮ ir šiek tiek didesnių kompanijų skaitmeninę kompetenciją.

Pirmuoju PULSATE kvietimu tikimąsi eksperimentams paskirstyti 1,51 mln. EUR (iki 150 tūkst. EUR vienam eksperimentui) 10-iai paraiškų, atrinktų dalyvauti PULSATE palaikymo programoje. Atrinkti projektai taps 13 mėnesių trukmės PULSATE programos dalimi, kurią sudaro:

Techninė pramonės ekspertų pagalba

Parama verslo plėtrai

Iki 150 tūkst. EUR finansavimas vienam eksperimentui

Viešinimas žiniasklaidoje

Galimybė gauti privatų ir viešą finansavimą

Kvietimas teikti paraiškas atviras nuo 2021 m. Vasario 8 d., 00:00 CET (Briuselio laiku)

Paraiškos priimamos: https://pulsate-tte.fundingbox.com/

TINKAMI PARAIŠKŲ TEIKĖJAI

Teikti paraišką gali tik konsorciumas, sudarytas iš mažiausiai 2 MVĮ (labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių), veikiančių kaip:

  • Technologijų tiekėjas (sistemos integratorius): bet koks subjektas, kuris projektuoja, kuria ar pertvarko, programuoja, diegia, modifikuoja, platina ar tiekia sistemas ir (arba) technologijas LBAAM.
  • Gamybos įmonė (galutinis vartotojas / technologijos naudotojas): bet kuris subjektas, užsiimantis fiziniu ar cheminiu medžiagų ar komponentų pavertimu naujais produktais. Bent vienas konsorciumo narys privalo būti gamybos įmonė.

NAUDA KIEKVIENAM PROJEKTO DALYVIUI

  • Technologijų tiekėjui: naujas produktas, atitinkantis gamybos sektoriaus poreikius
  • Galutiniam vartotojui: sistemos prototipo, pritaikyto konkrečiai jo darbo aplinkai, patvirtinimas

 

Kvietimas atviras iki 2021 m. balandžio 22d.

Daugiau informacijos: https://pulsate-opencalls.fundingbox.com/