skip to Main Content

FTMC mokslininkas tapo LMA Jaunosios akademijos nariu

2018 m. gruodžio 18 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis, kuriame priimtas nutarimas „Dėl Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narių patvirtinimo“. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariu ketverių metų kadencijai buvo išrinktas FTMC Lazerinių technologijų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Gedvilas.
Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija (LMAJA) buvo įkurta 2018 m. rugsėjo 24 d. Patvirtinus nuostatus buvo paskelbti LMAJA narių rinkimai.
2018 m. gruodžio 5–11 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mokslų skyriuose įvyko kandidatų prisistatymas, diskusijos ir rinkimai. Konkurse dalyvavo 53 kandidatai. Komisijoms buvo nelengva atrinkti geriausius kandidatus.
2018 m. gruodžio 18 d. LMA prezidiumo posėdyje buvo patvirtinti rinkimų rezultatai ir paskelbti pirmieji LMAJA nariai (po 2 narius penkiuose LMA skyriuose).
LMAJA nariu Technikos mokslų skyriuje ketverių metų kadencijai buvo išrinktas FTMC Lazerinių technologijų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Gedvilas.
LMAJA nariais konkurso tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki rinkimų dienos. Kasmet išrenkama 10 narių ketverių metų kadencijai, iš viso renkama 40 narių.