skip to Main Content

Nanofotonikos laboratorija

Tikslai: tirti nanofotoninius optinius rezonatorius, fotoninius kristalus ir metamedžiagas, sub-bangines bangolaidines ir difrakcines struktūras.
Uždaviniai:
  • Vystyti nanofotoninių struktūrų modeliavimo metodus (FDTD, BPM, FEM, kvantinę elektrodinamiką).
  • Didelės kokybės silicio nanofotoninių rezonatorių projektavimas ir charakterizavimas.
  • Fotoninių kristalų, metamedžiagų, difrakcinių optinių elementų, kompiuterinių hologramų projektavimas, charakterizavimas ir gamyba.

Hibridinių bangolaidinių, subbanginių plazmoninių, nanofotonikos prietaisų (E-O moduliatoriai, perjungėjai, lazeriai, sensoriai) kūrimas.

dr. Raimondas Petruškevičius

dr. Raimondas Petruškevičius

Laboratorijos vadovas

Vyresnysis mokslo darbuotojas

raimondas.petruskevicius@ftmc.lt